BOORDCOMPUTERS

boordcomputer Veel schippers kunnen tegenwoordig niet meer zonder... Behalve voor administratie wordt de PC ook voor navigatie en communicatie gebruikt.

BINNENVAARTSOFTWARE
ELEKTRONISCHE KAARTEN
RIVER INFORMATION SERVICES
MOBIEL INTERNET
INTERNET EN SOCIAAL LEVEN

BINNENVAARTSOFTWARE

Er is de afgelopen jaren heel wat software speciaal voor de binnenvaart ontwikkeld. Zo zijn er verschillende programma's om het ingeladen gewicht te berekenen, een kostprijsberekening te maken of een vrachtafrekening op te stellen, maar ook om de beste plaatsing van containers (stabiliteit en losvolgorde), het optimale brandstofgebruik of de beste vaarroute uit te rekenen. Ook komt er steeds meer educatieve software ter beschikking van de schipper, bijvoorbeeld voor het Vaarbewijs, het Rijnpatent of het ADN (gevaarlijke stoffen) diploma. Daarnaast is veel nuttige informatie, variërend van vaarkaarten tot reglementen, digitaal beschikbaar.

Ook op de Picaro zijn (al lang geleden) een paar programmaatjes voor de binnenvaart ontstaan. U kunt ze hier downloaden:

IJKEN

Met behulp van dit programma kan een schipper snel het ingeladen gewicht berekenen en deze berekening uitprinten.
ijken.exe 224kb

 

REKENING

Maakt een vrachtafrekening in het Nederlands of Frans.
rekening.exe 200kb

 

RIJN

Oefenprogramma voor het Rijnpatent.
setuprijn.exe 709kb

ELEKTRONISCHE KAARTEN

Een GPS (Global Positioning System) ontvanger berekent met behulp van satellietsignalen zijn positie op aarde, in de vorm van coördinaten. Daardoor kan een GPS ook de vaarsnelheid, de afstand naar een andere positie ('waypoint') en de verwachte aankomsttijd daar uitrekenen.

elektronische kaartDoor de GPS aan een PC te koppelen kan de positie van het schip ook op een elektronische kaart weergegeven worden. Omdat de kaart 'meeschuift' ziet de schipper altijd precies waar hij zich bevindt. Handig als je ter plekke niet zo bekend bent, en je je moet melden, maar ook als het buiten donker of mistig is. Anders dan bij een autonavigatiesysteem gaat het er op een schip niet zozeer om te zien welke 'afslag' je moet nemen, maar om te zien op welk gedeelte van de rivier je varen kunt. Behalve door tonnen of bakens, die ook in werkelijkheid de vaargeul markeren, wordt de geul op een vaarkaart vaak aangeduid door waterdieptes. Die worden met behulp van kleuren of lijnen weergegeven. Ook is het mogelijk een vaargeul door 'virtuele' boeien te markeren.

Naast (namen van) vaarwegen, sluizen, havens en bruggen bevat een elektronische vaarkaart ook informatie over marifoonkanalen, plaatselijke voorzieningen, geboden en verboden. Door de samenvoeging van radarscherm en elektronische kaart kunnen ook andere schepen en obstakels in beeld gebracht worden, maar aan zo'n 'radaroverlay' hangt nog een hoog prijskaartje.

RIVER INFORMATION SERVICES

Variabele, actuele gegevens als stremmingen, waterstanden en doorvaarthoogtes kunnen via internet binnengehaald worden en vervolgens in de elektronische kaart of routeplanner verwerkt en weergegeven worden.

risOok geven veel schippers hun scheeps-, route- en ladinggevens tegenwoordig elektronisch, in plaats van via de marifoon, door aan de vaarwegbeheerders. Die gebruiken deze gegevens voor sluisplanning, ter bevordering van de veiligheid en voor het bijhouden van statistieken. Doordat deze gegevens automatisch aan de volgende sluis doorgegeven worden hoeft de schipper (in theorie) alles slechts één keer door te geven. Voor containerschepen is elektronisch melden zelfs verplicht.

Ook zende bijna alle schepen hun positie uit met behulp van AIS (Automatic Identification System) transponders, die via een marifoonsignaal werken. Hierdoor kunnen deze gegevens niet alleen op het beeldscherm van de sluiswachter of verkeerspost worden weergegeven, maar ook op de vaarkaart of radar aan boord. Helaas blijkt dit systeem ook eenvoudig toegankelijk voor buitenstaanders, wat de privacy, veiligheid en economische onderhandelingspositie van schippers natuurlijk niet ten goede komt. Daarnaast bestaan er diverse (besloten) tracking- and tracingsystemen via internet.

MOBIEL INTERNET

elektronisch vakbladEmail, internet en social media worden in de binnenvaart volop gebruikt om allerlei belangrijke, vakgerichte inlichtingen snel binnen te krijgen: waterstanden en scheepvaartberichten, maar ook binnenvaartnieuws en informatie van binnenvaartorganisaties.

Hoewel de feitelijke bevrachting meestal nog telefonisch gebeurt, wordt internet ook steeds vaker gebruikt om informatie over aangeboden of bevrachte reizen te raadplegen.

Helaas is internet per mobiele telefoon nog steeds behoorlijk prijzig. Omdat schippers vaak en lang in het buitenland verblijven moeten ze bovendien veel roamingkosten betalen ofwel meerdere abonnementen nemen. Snelle verbindingen zijn bovendien vaak alleen beschikbaar in bewoonde gebieden.

INTERNET EN SOCIAAL LEVEN

Er bestaan verschillende verzendlijsten, forums en Facebookgroepen waarop schippers met collega's en andere belangstellenden nieuws en ideeën uitwisselen. Daarnaast blijken social media ideaal om contact te houden met familie en vrienden... en nieuwe kennissen op te doen ! Hoewel deze virtuele contacten natuurlijk nooit persoonlijke contacten kunnen vervangen, voelen veel varenden zich dankzij de 'nieuwe media' toch wat minder van de buitenwereld afgesloten op hun drijvende eiland.

print-versie